فروشگاه های لوازم یدکی جهت مشاهده قیمت های عمده ثبت نام کنید. | لطفا بعد از ثبت نام با واحد پشتیبانی تماس بگیرید  |  ورود و ثبت نام
فروشگاه های لوازم یدکی جهت مشاهده قیمت های عمده ثبت نام کنید.

لطفا بعد از ثبت نام با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.  ورود      ثبت نام  

دسته بندی

2573

مشخصه

قیمت

1  -  2613600


پایه آنتن پیچی

1 تومان 1 تومان 1.0 IRT

آنتن باطومی ساده بلند شمس

5,940 تومان 5,940 تومان 5940.0 IRT

آنتن فابریک کوتاه

4,620 تومان 4,620 تومان 4620.0 IRT

آنتن استیل کوتاه شمس

9,108 تومان 9,108 تومان 9108.0 IRT

آنتن کشویی شمس

6,336 تومان 6,336 تومان 6336.0 IRT

آنتن باطومی ساده کوتاه بی اچ کو

5,280 تومان 5,280 تومان 5280.0 IRT

آنتن باطومی طرحدار کوتاه شمس

5,148 تومان 5,148 تومان 5148.0 IRT

آنتن باطومی طرحدار سمند بی اچ کو

6,336 تومان 6,336 تومان 6336.0 IRT

آنتن باطومی طرحدار بلند شمس

6,336 تومان 6,336 تومان 6336.0 IRT

آنتن باطومی زانتیایی سعید

6,600 تومان 6,600 تومان 6600.0 IRT

آنتن روی باک چسبی شمس

6,336 تومان 6,336 تومان 6336.0 IRT